Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Δ.Σ.Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό εξελέγει κάτω απο τις απαιτούμενες διαδικασίες, αποτελείται απο 7 (επτά) μέλη όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω με την αρμοδιότητα υπο την οποία εξελέγησαν.

Πρόεδρος: Λαμπούσης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Βογιατζής Ιωάννης

Γραμματέας:  Κάσδαγλης Αργύρης

Ταμίας: Πετρογιάννης Λάμπρος

Μέλη: Καραγεωργίου Ευστράτιος, Μουτζούρη Αικατερίνη, Χιωτέλλης Γεώργιος