Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Δ.Σ.Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό εξελέγει κάτω απο τις απαιτούμενες διαδικασίες, αποτελείται απο 7 (επτά) μέλη όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω με την αρμοδιότητα υπο την οποία εξελέγησαν.

Πρόεδρος: Βογιατζής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Λαμπούσης Παναγιώτης

Γραμματέας:  Ματθαίου Λαμπριανή

Ταμίας: Κάσδαγλης Αργύριος

Μέλη: Καραχάλια Καλλιρρόη, Κοκκίνη Μαρία, Μουτζούρη Αικατερίνη

Εκπρόσωπος Ε.Ο.Ο.: Κάσδαγλης Αργύριος