Είσοδος Χρήστη

Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

Νομοθεσία

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ <<ΕΔΩ>>,ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

ΕΔΩ  Θα βρείτε την φόρμα για την ετήσια κατάσταση ακτ/φιων του ιατρείου(φ;yλλο exel)

ΕΔΩ Θα βρείτε το εγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε  για τις ετήσιες καταστάσεις ακτ/φιων

ΕΔΩ,θα βρείτε οδηγίες για την υποβολή φορολογικών στοιχείων για το 2014

ΕΔΩ,θα βρείτε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις

ΕΔΩ, θα βρείτε την  νομοθεσία  που αφορά τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Ε.Ο.Ο.

ΕΔΩ Θα βρείτε το Προεδρικό Διάταγμα για τον ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΔΩ, θα βρείτε την σχετική νομοθεσία που αφορά την Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολογήτων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων.

ΕΔΩ θα βρείτε τα περί ιδρύσεως οδοντιατρείων (Ν 3846/2010 πρίν την απελευθερωση του επαγγέλματος)

ΕΔΩ θα βρείτε την Αγορανομική Διάταξη.

ΕΔΩ θα βρείτε την απάντηση για την Αγορανομική Διάταξη

ΕΔΩ θα βρείτε την εγκύκλιο για τις συντάξεις 

ΕΔΩ θα βρείτε τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης

ΕΔΩ θα βρείτε νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

ΕΔΩ Θα βρείτε τιε νέες φορολογικες αλλαγές

ΕΔΩ Θα βρείτε τις νέες φορολογικές αλλαγές

ΕΔΩ Θα βρείτε το Νόμο την φορολογία εισοδήματος

ΕΔΩ Θα βρείτε το Νόμο για το Π.Ε.Δ.Υ.

ΕΔΩ Θα βρείτε την σχετική νομοθεσία για τα ακτινογραφικά, πανοραμικά, και την ακτινοπροστασία

Aνοίγοντας  αυτό το Ling θα ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ίδρυση Οδοντιατρείου ή Πολυοδοντιατρείου: http://www.osanet.gr/οδοντίατροι/δικαιολογητικά-και-άδειες/item/46-δικαιολογητικά